T Lagum

T Lagum

Lagum širokih lukova, ozidan ciglom nalazi se u dvorištu porodične kuće. Lagum čine dva tunela, koji se spajaju u jednom raskršću. Ceo objekat u osnovi izgleda kao slovo T. Deo laguma je bio pregrađen opekom, nedavno je iza zida pronađen je još jedan deo. Verovatno je nastao kao trgovačko skladište. Nekada ga je koristio lokalni stolar za radionicu, danas je skladište porodične kuće.

Saobraćajni tunel

Saobraćajni tunel

Nedovršeni tunel koji je podzemnim koridorom trebalo da spoji savsku i dunavsku stranu Beograda. Genijalno rešenje koje bi sam centar grada rasteretilo saobrćajne gužve započeto je u posleratnom periodu 50tih godina XX veka. Izgradnja tunela započela je u ulici Gavrila Principa, a kraj tunela trebalo je da bude u dnu Francuske ulice, kod Crkve Aleksandra Nevskog, na mestu današnje benzinske pumpe. Planirano je da tunel služi uglavnom za tranvajski saobraćaj. Probijeno je ukupno 56 m tunela, kada su radovi prekinuti zbog, kako je navedeno, podzemnih voda i klizišta. Mehanizacija je 60tih godina prebačena na izgradnju Novog Beograda i radovi nikada nisu nastavljeni. Šipovi za temelje objekata koji se nalaze iznad tunela, u Lominoj ulici, preprečili su prolaz u delu objekta- Danas se na ulazu u ovaj prostor nalazi perionica automobila.

Kazamati Vojnog muzeja

Kazamati Vojnog muzeja

Kazamati kao deo bedema unutrašnje Stambol kapije bili su važan segment odbrambenog sistema Beogradske tvrđave. Izgrađeni su tokom XVIII veka prilikom turske obnove austrijskih bedema tvrđave. Ukupno ima šesnaest prostorija, osam sa jedene i osam sa druge strane. Nekada su služile i kao zatvorske ćelije. Danas kazamati pripadaju Vojnom muzeju. Posetiocima je dostupan samo jedan deo kazamata.

Kompleks bunkera

Kompleks bunkera

Nasleđe Hladnog rata – kompleks bunkera manjih dimenzija na uzvišenju iznad obale Dunava kod Grocke. Celom dužinom padine, u periodu hladnog rata izgrađena je linija manjih bunkera na svakih 500m. Ova linija je služila za odbranu Beograda od strane istočnog bloka iz pravca Banata. Izgrađeni su od betonskih elemenata koji su sklapani na licu mesta.

Lagum privatne kuće

Lagum privatne kuće

Lagum je deo porodične kuće i služio je za odlaganje namernica. Lagum je iskopan u steni, dok su posebni delovi na ulazu i male prostorije na kraju objekta, ozidani ciglom. Široki svod od opeke prekriva dve trećine ovog prostora. Objekat je nebezbedan i u veoma lošem stanju. Komadi stene obrušili su se sa spoljne strane svoda i pitanje je vremena kada će se urušiti. Lagum danas služi kao kućno skladište za nepotrebne stvari.

Podrumi Bajlonijeve pivare

Podrumi Bajlonijeve pivare

Impresivan industrijski objekat izgrađen 1892. godine. Podrum je deo kompleksa pivare Ignjata Bajlonija (kasnije BIP) i u njemu se nalazio deo proizvodnih kapaciteta pivare, kao i prostor za skladištenje piva.

Centralni prostor podupire se konstrukcijom od čeličnih i betonskih stubova između kojih se nalaze lukovi i tu se nalazio parni pogon za proizvodnju piva.

Celokupna aparatura za proizvodnju je nestala posle privatizacije pivare. Pored ove prostorije nalaze se tankeri za odlaganje piva.

Druge prostorije služile su za čuvanje piva u buradima, od kojih su ostala sačuvana postolja. U podrumu se nalazi i izvor kisele vode koji poplavljuje deo prostora.

Impresivan industrijski objekat izgrađen 1892. godine. Podrum je deo kompleksa pivare Ignjata Bajlonija (kasnije BIP) i u njemu se nalazio deo proizvodnih kapaciteta pivare, kao i prostor za skladištenje piva.

Bunker kod Pobednika

Undergrad lokacija - Bunker kod pobednika

Bunker kod Pobednika

Bunker na platou kod Pobednika na Beogradskoj tvrđavi. Ne postoje pouzdani dokumenti i podaci koji bi nam do kraja razjasnili kada je tačno izgrađen ovaj objekt. Prema svedočenju savemenika, bunker je nastao na početku Hladnog rata. Plašeći se vojne invazije nakon rezolucije Informbiroa, od strane Varšavskog pakta, tadašnja Armija izgradila je sistem odbrane, čiji je ovaj bunker bio sastavni deo. Sastoji se od dve toparnice, dugačkog hodnika koji spaja delove bunkera, prostora za municiju i prostorije za odmor vojnika. Danas je ovaj prostor u nadležnosti JP Beogradska tvrđava i otvoren je za organizovane posete.