Politika privatnosti

Ova „Politika privatnosti“ definiše pravila i način prikupljanja podataka korisnika od strane Servisa, njihovu upotrebu i vaša prava.
Vaše lične podatke koristimo kako bi smo unapredili kvalitet usluga. Korišćenjem Servisa Potvrđujete da prihvatate Politiku privatnosti.

Ova Politika privatnosti deo je Uslova korišćenja servisa.

Interpretacija i Definicije

Interpretacija

Reči sa velikim početnim slovom imaju značenja definisana pod sledećim uslovima.
Definicije treba da imaju isto značenje nezavisno od padeža i od toga da li se spominju u jednini ili množini.

Definicije

Za potrebe ove Politike privatnosti:

 • Korisnik (Vi, Vas, Vašeg, Vašem) jeste fizičko ili pravno lice koji pristupa i/ili koristi Servis
 • Udruženje se odnosi na „Centar za urbani razvoj“, neprofitnu organizaciju registrovanu kod nadležnog organa pod matičnim brojem 28019262 sa sedištem u Beogradu ul. „Perside Milenković 1“
 • Nalog je jedinstveni unos u bazi podataka koji se kreira pri registraciji. Nalozi se koriste za potrebe kreiranja i uređivanja sadržaja na Servisu i interakciju sa drugim korisnicima, odnosno unošenje novog sadržaja u bazu podataka
 • Servis jeste veb sajt pod domenom https://undergrad.rs sa svim njegovim pod-domenima
 • Zemlja se odnosi na Republiku Srbiju
 • Treća strana se odnosi na bilo koji veb sajt ili društvenu mrežu putem koje se Korisnik može prijaviti i/ili kreirati nalog na servisu
 • Privatni podaci predstavljaju sve informacije koje se odnose na određenu ličnost
 • Kolačići jesu faljovi koji se nalaze na Vašem računaru, mobilnom uređaju ili bilo kojem drugom uređaju pomoću koga pristupate Servisu. Kolačići sadrže informaciju vezanu za vaše korišćenje Servisa odnosno istoriju pretrage Servisa
 • Podaci o korišćenju predstavljaju automatski prikupljene podatke generisane kao posledicu korišćenja Servisa i/ili kao posledicu rada same infrastrukture servisa

Prikupljanje i upotreba vaših Ličnih podataka

Tipovi podataka koje prikupljamo

Lični podaci

Pri otvaranju korisničkog naloga na Servisu neophodno je unošenje određenih podataka. Ovi podaci uključuju, ali nisu ograničeni na:

 • Adresu E-pošte (E-mail adresu)
 • Ime i prezime

Pri registraciji se unosi i lozinka po želji korisnika. Servis nije odgovoran za sadržaj vaše lozinke.
Ime i prezime se koristi za identifikovanje na mreži, odnosno koristi se kao osnovni podatak o ličnosti koja koristi određeni Nalog u cilju identifikovanja pri komunikaciji sa drugim korisnicima.

Adresa E-pošte se koristi kao mera zaštite protiv automatizovanog otvaranja naloga kao i za resetovanje lozinke u slučaju zaboravljanja.

Podaci o korišćenju

Podaci o korišćenju se prikupljaju automatizovano u toku korišćenja Servisa.
Podaci o korišćenju mogu da uključuju informaciju kao što je vaša javna adresa internet protokola (IP-v4 adresa), tip i verziju pretraživača, stranice Servisa koje posećujete, vreme i datum posete, vreme koje je provedeno na određenoj strani, jedinstvene identifikatore uređaja kao i ostale dijagnostičke podatke.

Kada pristupate servisu putem mobilnog telefona, možemo da prikupljamo određene informacije automatski, uključujući, ali ne ograničeno na: tip i model mobilnog uređaja koji koristite, jedinstveni broj uređaja, IP adresu uređaja, tip i verziju operativnog sistema, tip i verziju mobilnog pretraživača koji koristite, jedinstvene identifikatore uređaja kao i ostale dijagnostičke podatke.

Takođe, možemo da prikupljamo bilo koje podatke koje vaš pretraživač pošalje kada pristupite našem servisu nezavisno od uređaja putem koga pristupate.

Tehnologije za praćenje i Kolačići

Mi koristimo Kolačiće i slične tehnologije kako bi smo pratili Vaše aktivnosti na Servisu i čuvali određene informacije. Tehnologije za praćenje koje koristimo su zasnovane na korišćenju kolačića i dodatnih skripti koje se pokreću na stranici, omogućavajući prikupljanje podataka o korisnicima i njihovom načinu korišćenja Servisa, u cilju unapređivanja Servisa i njegovog korisničkog doživljaja.
Korišćenjen Servisa pristajete na upotrebu kolačića.

Za više informacija o Kolačićima i njihovoj upotrebi, molimo Vas da posetite stranicu Pravila upotrebe kolačića.

Upotreba Vaših Ličnih podataka

Udruženje može da koristi vaše Privatne podatke za dole navedene namene:

 • Za pružanje usluga i održavanje Servisa, uključujući praćenje i analizu podataka o upotrebi Servisa
 • Za održavanje vašeg naloga: za održavanje vašeg naloga kao Korisnika Servisa. Privatne informacije koje pružite Servisu Vam mogu omogućiti pristup različitim funkcionalnostima Servisa
 • Kako bi smo mogli da Vas kontaktiramo: Kako bi smo bili u mogućnosti da Vas kontaktiramo putem elektronske pošte, telefonskog poziva, SMS poruka ili drugim ekvivalentnim oblicima elektronske komunikacije kao što su veb i mobilna obaveštenja (notifikacije) u vezi sa ažuriranjima ili informativnom komunikacijom koja se odnosi na funkcionalnosti, proizvode ili ugovorene usluge, uključujući bezbednosne ispravke, kada je to potrebno za njihovu primenu
 • Za snabdevanje informacijama: ovo uključuje vesti kao i opšte informacije u vezi Servisa uključujući i ažuriranja „Uslova korišćenja“, „Politike privatnosti“ i ostalih dokumenata od pravnog značaja
 • Za upravljanje zahtevima: Za upravljanje zahtevima koje uputite Nama
  Vaše privatne informacije možemo deliti u sledećim okolnostima:
 • Sa pružaocima infrastrukture Servisa: korišćenjem servisa informacije o korišćenju kao što su IP adresa mogu biti dostupne ostalim pružaocima Usluge (ovo uključuje Cloud servis provajdere, provajdere DNS sistema internet provajdere i bilo koje treće lice koje kontroliše mrežnu infrastrukturu neophodnu za povezivanje sa Servisom).
 • Sa drugim korisnicima: sve dodatne informacije koje unesete na stranici podešavanja vašeg korisničkog naloga (informacije koje nisu unete automatizovano nakon kreiranja korisničkog naloga) kao i informacije nastale pri interakciji sa drugim korisnicima putem Servisa mogu biti viđene od strane svih posetioca Servisa. Ovo uključuje korisnike sa i bez registrovanih korisničkih naloga.
Čuvanje Ličnih podataka

Udruženje će čuvati vaše lične podatke samo onoliko dugo koliko je potrebno za svrhe navedene u ovim Pravilima o privatnosti. Zadržaćemo i koristićemo Vaše lične podatke u meri koja je neophodna da bismo ispunili naše zakonske obaveze (na primer, ako smo dužni da vaše podatke zadržimo u skladu sa važećim zakonima), rešimo sporove i sprovodimo naše pravne sporazume i politike.
Udruženje će takođe zadržati podatke o upotrebi za potrebe interne analize. Podaci o upotrebi se obično čuvaju u kraćem vremenskom periodu, osim kada se ovi podaci koriste za jačanje sigurnosti ili za poboljšanje funkcionalnosti Naše usluge ili ako smo zakonski obavezni da ih čuvamo tokom dužih vremenskih perioda.

Prenos ličnih podataka

Vaši podaci, uključujući lične podatke, obrađuju se u operativnim kancelarijama kompanije i na bilo kojim drugim mestima u kojima se nalaze strane uključene u obradu. To znači da se ove informacije mogu prenijeti i zadržati na računarima koji se nalaze izvan vaše države, pokrajine, zemlje ili druge državne nadležnosti u kojima se zakoni o zaštiti podataka mogu razlikovati od onih iz vaše nadležnosti.
Kompanija će preduzeti sve neophodne korake kako bi osigurala da se vaši podaci tretiraju na siguran način i u skladu sa ovim Pravilima o privatnosti i da se prenos ličnih podataka neće izvršiti u neku organizaciju ili zemlju, osim ako nisu ostvareni adekvatni uslovi uključujući bezbednost Vaših podataka i drugih ličnih podataka.

Otkrivanje vaših ličnih podataka

Sprovođenje zakona

Pod određenim okolnostima, od Udruženja se može tražiti da obelodani vaše lične podatke ako je to potrebno zakonom ili kao odgovor na ispravne zahteve državnih organa (npr. Suda ili vladine agencije).

Ostali zakonski uslovi

Udruženje može otkriti Vaše lične podatke ukoliko je takva akcija neophodna za:

 • Izvršenje zakonske obaveze
 • Zaštititu i odbranu prava ili imovine Udruženja
 • Kako bi se Sprečile ili istražile moguće zloupotrebe u vezi sa Servisom
 • Zaštititu lične sigurnosti korisnika Servisa ili javnosti
 • Zaštititu od pravne odgovornosti
Bezbednost vaših ličnih informacija

Sigurnost Vaših ličnih podataka za nas je važna, ali imajte na umu da nijedan način prenosa putem Interneta ili način elektronskog skladištenja nije 100% siguran. Iako se trudimo da koristimo komercijalno prihvatljiva sredstva za zaštitu vaših ličnih podataka, ne možemo garantovati njegovu apsolutnu sigurnost.

Podaci maloletnih lica

Servis nije predviđen za lica mlađa od 13 godina. Svesno ne prikupljamo lične podatke od osoba mlađih od 13 godina. Ako ste roditelj ili staralac i svesni ste da Nam je Vaše dete pružilo lične podatke, molimo vas kontaktirajte Nas. Ako ustanovimo da smo lične podatke prikupili od lica mlađeg od 13 godina bez saglasnosti roditelja, u najkraćem mogućem roku preduzećemo korake za uklanjanje tih podataka sa naših servera.

Takođe možemo ograničiti način na koji prikupljamo, koristimo i čuvamo neke informacije korisnika starosti od 13 do 18 godina. To znači da u nekim slučajevima nećemo biti u mogućnosti da ovim korisnicima pružitimo određene funkcionalnosti Servisa.

Veze ka drugim veb sajtovima

Servis može sadržati veze do drugih veb lokacija kojima mi ne upravljamo. Ako otvorite vezu treće strane, bićete usmereni na lokaciju te treće strane. Preporučujemo da pregledate Politiku privatnosti svake veb lokacije koja posećujete.

Mi nemamo kontrolu nad i ne preuzimamo odgovornost za sadržaj, pravila privatnosti ili prakse bilo kojih trećih strana ili usluga.

Izmene ove „Politike privatnosti“

S vremena na vreme možemo da ažuriramo Politiku privatnosti. Obavestićemo vas o svim promenama tako što ćemo na ovoj stranici objaviti novu Politiku privatnosti.
Obavestićemo vas putem e-pošte i / ili istaknutog obaveštenja na stranici Servisa, pre nego što promena stupi na snagu i ažuriraćemo „Poslednji put ažuriran“ datum na vrhu ove Politike privatnosti.
Savetujemo vam da periodično pregledate ovu Politiku privatnosti radi bilo kakvih promena. Promene ove Politike privatnosti stupaju na snagu na dan objavljivanja na ovoj stranici.

Kontaktirajte Nas

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja o ovoj Politici privatnosti možete nas kontaktirati putem stranice za tehničku podršku.