Podrumi Kapetan Mišinog zdanja

Velelepna palata građena je između 1857. i 1863. godine. Izgradio je Kapetan Miša Anastasijević, čuveni beogradski brodovlasnik i trgovac. Ova znamenita zgrada trebalo je po prvobitnoj nameni da postane srpski dvor, ali je nakon neuspešne veridbe Kapetan Miša ovu zgradu zaveštao „otečestvu“. Nekada je bila najviša građevina u Beogradu. Svojim stilom predstavlja prekretnicu u arhitekturi Beograda. Danas se u ovom zdanju nalazi Rektorat Univerziteta u Beogradu. Ispod cele palate nalaze se prostrani podzemni prostori ozidani opekom.