Uslovi korišćenja

Korišćenjem ovog internet servisa registrovanog pod domenom https://undergrad.rs (u daljem tekstu servisa), potvrđujete da prihvatate sledeće uslove i izjave o saglasnosti:

Ovaj internet servis osnovan je od strane Centra za urbani razvoj, udruženja registrovanog kod nadležnog organa pod matičnim brojem 28019262 (u daljem tekstu Udruženja) i u njenom je vlasništvu.
Udruženje zadržava pravo izmena „Uslova korišćenja“ i „Politike privatnosti“ u bilo kom trenutku, bez prethodne najave i bez naknadnog obaveštenja.
Servis vam pruža mogućnost pregleda celokupnog sadržaja bez otvaranja korisničkog naloga. Za korišćenje širih funkcionalnosti servisa (postavljanje sadržaja i interakciju sa ostalim korisnicima) neophodna je registracija korisničkog naloga.

Korišćenje korisničkog naloga

Administratori Servisa zadržavaju pravo brisanja korisničkog naloga i njime obuhvaćenog sadržaja u bilo kom trenutku, bez najave i bez određenog razloga.
Nalozi korisnika koji ne budu poštovali Uslove korišćenja bići brisani.

Pravila postavljanja sadržaja

Otvaranjem korisničkog naloga stičete pravo postavljanja sadržaja koji obuhvata tekst, slike i veze ka drugim veb sajtovima. Sadržaj objavljen od strane korisnika mora poštovati uslove korišćenja kako ne bi bio obrisan. Sadržaj koji nije u skladu sa Uslovima korišćenja može biti obrisan i može dobesti u pitanje postojanje korisničkog naloga sa koga je postavljen.

Objavljivanje tekstualnog sadržaja

Postavljeni sadržaj mora da ispunjava sledeće norme:

 • Ne sme da izlaže podatke o ličnosti tj. Mora poštovati Zakon o zaštiti podataka o ličnosti
 • Ne sme da vređa nacionalna, verska, građanska i manjinska prava
 • Ne sme da sadrži govor mržnje tj. Ne sme da iskazuje mržnju prema bilo kojoj zajednici ili pojedincu, po bilo kom osnovu

Objavljivanje slika

Uz tekstualni sadržaj moguće je objavljivati i slike. Slike koje ne budu u skladu sa ovim odredbama mogu uzrokovati brisanje čitave objave tj. Pitanja ili Odgovora. Ove odredbe važe bez obzira na to da li se radi o fotografijama ili o ilustracijama.
Objavljene slike ne smeju:

 • Da prikazuju scene nasilja, egzekucija i ostali uznemirujuć sadržaj
 • Da prikazuju nago ljudsko telo
 • Da prikazuju seksualno eksplicitan sadržaj
 • Da prikazuju vređanje, ponižavanje ili uznemiravanje određene ličnosti ili grupe ljudi
 • Da sadrže montirani prikaz stvarnih događaja
 • Da sadrže bilo kakvu vrstu sablažnjivog sadržaja

Gore navedene odredbe primenjuju se na objavljeni sadržaj nezavisno od konteksta u kome se on može naći.

Postavljanje veza ka drugim veb sajtovima

Postavljanje veza ka drugim veb sajtovima dozvoljeno je samo ako postavljene veze odgovaraju kontekstu objave

Zabranjeno je:
 • Objavljivanje promotivnih veza tj. Objavljivanje veza zarad preusmeravanja korisnika na stranicu određenog internet servisa (komercijalnog ili besplatnog), proizvoda ili usluge
 • Dodavanje veza koje vode ka potencijalno obmanjivom sadržaju; dodavanje veza ka „phishing“ sajtovima i veb sajtovima koji nude preuzimanje određene aplikacije ili traže unošenje ličnih podataka, podataka o kreditnoj kartici ili podataka neophodnih za prijavljivanje na druge internet servise kao što su korisnička imena, email adrese ili lozinke