Kazamati Vojnog muzeja

Kazamati kao deo bedema unutrašnje Stambol kapije bili su važan segment odbrambenog sistema Beogradske tvrđave. Izgrađeni su tokom XVIII veka prilikom turske obnove austrijskih bedema tvrđave. Ukupno ima šesnaest prostorija, osam sa jedene i osam sa druge strane. Nekada su služile i kao zatvorske ćelije. Danas kazamati pripadaju Vojnom muzeju. Posetiocima je dostupan samo jedan deo kazamata.