Podzemni kompleks – Tašmajdan

Jedan od najvećih podzemnih kompleksa u Beogradu. Sastoji se od nekoliko zasebnih segmenata – prirodnih pećina, rudnika, hodnika i prostorija. Rudnik kamena se na ovom mestu nalazio još od antičkih vremena.

Kamen sa Tašmajdana koristili su tokom istorije svi graditelji Beograda. Tokom II svetskog rata služio je kao glavno sklonište okupatora. Nakon rata objekat je koristila JNA. Veoma atraktivan prostor koji se danas ne koristi.

Jedan od najvećih podzemnih kompleksa u Beogradu. Sastoji se od nekoliko zasebnih segmenata – prirodnih pećina, rudnika, hodnika i prostorija. Rudnik kamena se na ovom mestu nalazio još od antičkih vremena.