Agaruša

Neozidan objekat u prirodnoj steni. Postoje dva posebna ulaza, sa iste strane objekta, na razdaljini od oko 15 metara. Oba ulaza su ozidana i na njima se nalaze limena vrata, jedna od njih sa oznakom fabrike IMR.

Objekat je usečen u steni i nije ozidan osim na ulaznom delu. Na starim kartama iz II svetskog rata stoji naznaka Fabrika Aga Ruša za oksigen i disugen.

Dakle ovaj objekat je koristio neki gazda Aga Ruša za svoju fabriku gasova. Objekat je nakon II svetskog rata verovatno služio kao magacin u okviru fabrike IMR.

Uništavanjem industrije u Rakovici, tokom 90-tih godina pa sve do danas, ovaj objekat je uglavnom služio za uzgajanje pečuraka. Okolno stanovništvo ga naziva Pečunkara.