Kompleks bunkera

Nasleđe Hladnog rata – kompleks bunkera manjih dimenzija na uzvišenju iznad obale Dunava kod Grocke. Celom dužinom padine, u periodu hladnog rata izgrađena je linija manjih bunkera na svakih 500m. Ova linija je služila za odbranu Beograda od strane istočnog bloka iz pravca Banata. Izgrađeni su od betonskih elemenata koji su sklapani na licu mesta.