Skladište u Zemunu

Skladište u Zemunu

Podzemno skladište iskopano u lesu i ozidano opekom krajem XVIII i početkom XIX veka. Na pojedinim delovima gornji deo svoda je urušen pod uticajem prodora atmosferske vode. Koristio ga je ranije hotel „Central“ kao skladište, danas je potpuno zapušten.

Podzemno skladište iskopano u lesu i ozidano opekom krajem XVIII i početkom XIX veka. Na pojedinim delovima gornji deo svoda je urušen pod uticajem prodora atmosferske vode. Koristio ga je ranije hotel „Central“ kao skladište, danas je potpuno zapušten.

Lagum u Zemunu

Lagum u Zemunu

Dva velika, hodnicima međusobno spojena objekta ozidana opekom. Jedan hodnik se završava odronom u lesu. Drugi tunel se proteže do suprotnog kraja brda. Potiču sa kraja XVIII i početka XIX veka i u veoma su dobrom stanju očuvanosti. Lokalni stanari održavaju objekat.

Tuneli u Zemunu

Tuneli u Zemunu

Lavirint tunela koji je izgrađen tokom XVIII i XIX veka. Tuneli su ukopani u lesu i u potpunosti su ozidani austrijskom opekom. Postoje dva glavna ulaza i jedan pomoćni, koji je ujedno služio i kao ventilacija.
Svi tuneli vode ka jednoj, centralnoj prostoriji, površine nekoliko desetina kvadratnih metara, koja je danas većim delom godine pod vodom. Tuneli na pojedinim mestima imaju niše, koje su služile za mimoilaženje u uskom prostoru. Raskršća su posebno planirana, na uglovima su zidovi isecani kako bi se tovar lakše unosio. Precizni podaci o ovom objektu nisu pronađeni. Po strukturi tunela, objekat je verovatno izgrađen za vojne potrebe. Pretpostavlja se da je korišćen kao skladište za barut ili namirnice.

Podzemni koridori

Podzemni koridori

Najverovatnije vreme izgradnje tunela je XIX / XX vek. Tunel je iskopan u steni i samo delimično ozidan opekom. Postoje dva ulaza koji su bili obezbeđeni teškim armiranim vratima. Plato ispred ulaza pretpreo je u poslednjoj deceniji značajne promene. U skorije vreme je tu izgrađena poslovna zgrada, pa je tunel delimično odsečen i danas je nepristupačan. U neposrednoj blizini nalazila se železnička stanica izgrađena za vreme Drugog svetskog rata – pretpostavlja se da je tunel tokom ovog perioda korišćen kao sklonište, i jedan od zarušenih hodnika vodio je ka stanici.

Tuneli ispod Kalvarije

Tuneli ispod Kalvarije

Tuneli su izgrađeni tokom XVIII i XIX veka. Iskopani su u lesu ispod Kalvarije i u potpunosti su ozidani opekom. Ovaj objekat imao je četiri ulaza. U centralnom delu nalazi se velika prostorija površine oko 50 metara kvadratnih, sa urađenom venitlacijom. Do nje vode tri dugačka hodnika koji ujedno vode ka izlazima. Danas je jedan od njih zazidan, a jedan zatrpan. Verovatno je ovaj objekat izgradila austrijska vojska. Zbog same veličine prostorije može se pretpostaviti da je u prošlosti imao ulogu podzemnog skladišta i skloništa.

T Lagum

T Lagum

Lagum širokih lukova, ozidan ciglom nalazi se u dvorištu porodične kuće. Lagum čine dva tunela, koji se spajaju u jednom raskršću. Ceo objekat u osnovi izgleda kao slovo T. Deo laguma je bio pregrađen opekom, nedavno je iza zida pronađen je još jedan deo. Verovatno je nastao kao trgovačko skladište. Nekada ga je koristio lokalni stolar za radionicu, danas je skladište porodične kuće.

Lagum privatne kuće

Lagum privatne kuće

Lagum je deo porodične kuće i služio je za odlaganje namernica. Lagum je iskopan u steni, dok su posebni delovi na ulazu i male prostorije na kraju objekta, ozidani ciglom. Široki svod od opeke prekriva dve trećine ovog prostora. Objekat je nebezbedan i u veoma lošem stanju. Komadi stene obrušili su se sa spoljne strane svoda i pitanje je vremena kada će se urušiti. Lagum danas služi kao kućno skladište za nepotrebne stvari.