Sklonište Tošin bunar

Objekat ozidan ciglom nalazi se na dva nivoa i više puta je adaptiran u sklonište. Poslednji put je to učinjeno 1999. godine, kada je jedan deo objekta zazidan. Ulaz u objekat se nalazi u dvorištu stambene zgrade. Objekat se sastoji od tunela koji u određenim delovima imaju proširenje. Postoji i rezervni izlaz koji se nalazi na kraju donjeg nivoa objekta.