Podzemno stepenište u Karađorđevoj

Prostor ukopan u stenu, deo podzemnog kompleksa u Karađorđevoj. Kao i ostali objekti unutar ovog kompleksa, služio je kao magacin. Ukupna površina ovog laguma je 113 m². Hodnicima je povezan sa dva susedna laguma. Glavni prostor magacina danas je preuređen i omalterisan. Posebnost ovog laguma su podzemne stepenice koje vode uzbrdo, do Kosančićevog venca. Izlaz vodi do manje zaravni ispod kuće Mike Alasa. Deo ovog prostora ozidan je opekom iz XIX veka. Veliki ventilacioni otvor probijen je kroz stenu. Njegov gornji otvor ozidan je opekom i nalazi se na padini iznad Karađorđeve ulice.