Podzemna cisterna za avionsko gorivo

Podzemne cisterne za gorivo ukopane u lesu ispod Bežanijske kose u blizini starog aerodroma. Izgrađene su neposredno pred početak II svetskog rata. Služile su kao skladišta posebne vrste benzina, koji se koristio pre pronalaska kerozina, za avione Kraljevske avijacije. Ostale su sačuvane dve betonske kapsule u kojima su bile smeštene cisterne. U oba objekta, nalazi se poseban kanal sa cevima za punjenje i pražnjenje goriva. Nemačke okupacione vlasti koristile su cisterne za svoje potrebe. O tome svedoči dokument i crtež koji je glavnom štabu poslao ilegalac Jugoslovenske vojske u otadžbini. Prema proceni agenta 05122 Hokera, u cisternama je bilo skladišteno oko 100.000 litara goriva.