Piramide – Železnice Srbije

Dva skloništa u obliku četvorostranih piramida, izgrađena tokom nacističke okupacije Beograda u II svetskom ratu. Sagrađena su od betona, sa veoma debelim zidovima. Skloništa su služila za smeštaj radnika železnice i vojnu posadu koja je obezbeđivala glavnu železničku stanicu tokom vazdušne opasnosti.

Drugo sklonište se nalazi uz obalu reke Save. Unutrašnji prostor je predviđen za duži boravak posade, poseduje efikasan sistem za ventilaciju i toalet.

Centralna prostorija je površine oko 40 m². Objekat je trenutno u veoma dobrom stanju i može se lako urediti i staviti u funkciju. Sklonište se nalazi na prostoru koji je dat na korišćenje Železnicama Srbije.