T Lagum

Lagum širokih lukova, ozidan ciglom nalazi se u dvorištu porodične kuće. Lagum čine dva tunela, koji se spajaju u jednom raskršću. Ceo objekat u osnovi izgleda kao slovo T. Deo laguma je bio pregrađen opekom, nedavno je iza zida pronađen je još jedan deo. Verovatno je nastao kao trgovačko skladište. Nekada ga je koristio lokalni stolar za radionicu, danas je skladište porodične kuće.