Sklonište – Botanička bašta Jevremovac

Sklonište – Botanička bašta „Jevremovac“

Tuneli za podzemnu komunikaciju i sklonište koje je korišćeno tokom II svetskog rata. Postoje dva ulaza u sklonište i jedan rezervni izlaz. Izgrađeno je od opeke i betona. Sklonište je decenijama poplavljeno.

Tuneli za podzemnu komunikaciju i sklonište koje je korišćeno tokom II svetskog rata. Postoje dva ulaza u sklonište i jedan rezervni izlaz. Izgrađeno je od opeke i betona. Sklonište je decenijama poplavljeno.

Bunker – Čukarički stadion

Bunker – Čukarički stadion

Podzemni objekat izgrađen tokom II svetskog rata na obroncima Košutnjaka. Bunker se sastoji od dve toparnice koje su spojene dugačkim hodnicima.

Deo ovog podzemnog objekta čine spavaone za vojnike sa očuvanim delovima kreveta i prostorijama za municiju. Na uglu ovog objekta nalazi se mitraljesko gnezdo.

Dominantan strateški položaj objekta omogućavao je kontrolu širokog pojasa doline reke Save.

Podzemni objekat izgrađen tokom II svetskog rata na obroncima Košutnjaka. Bunker se sastoji od dve toparnice koje su spojene dugačkim hodnicima. Deo ovog podzemnog objekta čine spavaone za vojnike sa očuvanim delovima kreveta i prostorijama za municiju.

Skladište u Zemunu

Skladište u Zemunu

Podzemno skladište iskopano u lesu i ozidano opekom krajem XVIII i početkom XIX veka. Na pojedinim delovima gornji deo svoda je urušen pod uticajem prodora atmosferske vode. Koristio ga je ranije hotel „Central“ kao skladište, danas je potpuno zapušten.

Podzemno skladište iskopano u lesu i ozidano opekom krajem XVIII i početkom XIX veka. Na pojedinim delovima gornji deo svoda je urušen pod uticajem prodora atmosferske vode. Koristio ga je ranije hotel „Central“ kao skladište, danas je potpuno zapušten.

Grobnica u Brestoviku

Grobnica u Brestoviku

Rimska porodična grobnica izgrađena tokom pozne antike. Nalazi se ukopana u brdu ispod seoskog groblja u selu Brestovik.

Kripta grobnice, u kojoj su se nalazili sarkofazi, je ostala sačuvana zajedno sa bogato dekorisanim fresakama na kojima se nalaze geometrijski elementi skupa sa predstavama vegetacije i ptica.

Virtuelna tura

Rimska porodična grobnica izgrađena tokom pozne antike. Nalazi se ukopana u brdu ispod seoskog groblja u selu Brestovik.

Kompleks bunkera – Čukarica

Kompleks bunkera – Čukarica

Oba bunkera su identična po izgledu, formi i materijalu od koga su sazidani, što govori da su bili deo jedinstvenog kompleksa iz vremena II svetskog rata. Rađeni su od betona, sa velikom i masivnom kalotom, a služili su kao artiljerijska gnezda.

U donjem nivou do kojeg se stiže polukružnim stepeništem nalazi se spavaona za smeštaj do deset vojnika. Objekti su građeni od betona, sa ulaznim delom izgrađenim od opeke.

Drugi bunker je oštećen u skorijem vremenu, kada su nesavesni investitori pokušali da ga uklone kako bi na tom prostoru izgradili stambeni objekat. Uprkos pokušaju da ga poruše, bunker je pretrpeo minimalna oštećenja, uglavnom je razbacana zemlja u okolini i poremećen ulaz u sam objekat.

Oba bunkera su identična po izgledu, formi i materijalu od koga su sazidani, što govori da su bili deo jedinstvenog kompleksa iz vremena II svetskog rata. Rađeni su od betona, sa velikom i masivnom kalotom, a služili su kao artiljerijska gnezda. U donjem nivou do kojeg se stiže polukružnim stepeništem nalazi se spavaona za smeštaj do deset vojnika.

Podzemni kompleks – Tašmajdan

Podzemni kompleks – Tašmajdan

Jedan od najvećih podzemnih kompleksa u Beogradu. Sastoji se od nekoliko zasebnih segmenata – prirodnih pećina, rudnika, hodnika i prostorija. Rudnik kamena se na ovom mestu nalazio još od antičkih vremena.

Kamen sa Tašmajdana koristili su tokom istorije svi graditelji Beograda. Tokom II svetskog rata služio je kao glavno sklonište okupatora. Nakon rata objekat je koristila JNA. Veoma atraktivan prostor koji se danas ne koristi.

Jedan od najvećih podzemnih kompleksa u Beogradu. Sastoji se od nekoliko zasebnih segmenata – prirodnih pećina, rudnika, hodnika i prostorija. Rudnik kamena se na ovom mestu nalazio još od antičkih vremena.

Piramide – Železnice Srbije

Piramide – Železnice Srbije

Dva skloništa u obliku četvorostranih piramida, izgrađena tokom nacističke okupacije Beograda u II svetskom ratu. Sagrađena su od betona, sa veoma debelim zidovima. Skloništa su služila za smeštaj radnika železnice i vojnu posadu koja je obezbeđivala glavnu železničku stanicu tokom vazdušne opasnosti.

Drugo sklonište se nalazi uz obalu reke Save. Unutrašnji prostor je predviđen za duži boravak posade, poseduje efikasan sistem za ventilaciju i toalet.

Centralna prostorija je površine oko 40 m². Objekat je trenutno u veoma dobrom stanju i može se lako urediti i staviti u funkciju. Sklonište se nalazi na prostoru koji je dat na korišćenje Železnicama Srbije.

Lagum u Zemunu

Lagum u Zemunu

Dva velika, hodnicima međusobno spojena objekta ozidana opekom. Jedan hodnik se završava odronom u lesu. Drugi tunel se proteže do suprotnog kraja brda. Potiču sa kraja XVIII i početka XIX veka i u veoma su dobrom stanju očuvanosti. Lokalni stanari održavaju objekat.

Podzemno sklonište – Košutnjak

Podzemno sklonište – Košutnjak

Jedan od objekata iz II svetskog rata u kompleksu građenom 1942–1943. godine u Košutnjaku. Služio je kao sklonište.

Postoje dva ulaza u objekat i jedan rezervni izlaz. Na sredini dugačkog hodnika nalazi se prostorija u koju se moglo skloniti desetak osoba.

Sklonište je izgrađeno od betona. U posleratnom periodu je dograđivano i povremeno ga je koristila vojska. Napušteno je početkom 90-tih godina.

Lagum – sklonište

Lagum – skloniste

Nalazi se ispod privatne kuće. Postoje tri ulaza u objekat koji je ozidan opekom sa polukružnim svodom.

Služio je kao sklonište i ima rezervni izlaz koji vodi do kuće koja se nalazi iznad. Sazidan je krajem XIX veka.