Veliki barutni magacin na Kalemegdanu

Veliki barutni magacin na Kalemegdanu

Kolosalni podzemni objekat izdubljen u steni dunavske padine. Nakon serije velikih eksplozija koje su razorile prethodna skladišta baruta, austrijska vojna uprava donosi odluku da u Donjem gradu Beogradske tvrđave izgradi novo skladište. Projekat je po zamisli princa Eugena uradio major Franc Nikola Suli, jedan od glavnih inženjera angažovanih na rekonstrukciji tvrđave. Građen je od 1718. do 1721. godine. Veliki barutni magacin sastoji se od dve sale oslonjene na po devet stubova i velikog prostornog hodnika. Nakon povratka Osmanlija u Beograd izgrađen je zid koji zaklanja ulaz u magacin. Prostor se koristio kao barutni magacin do početka XX veka. Danas je jedna od sala dostupna javnosti, u njoj se nalazi lapidarijum – popularna Barutana, gde se mogu videti antički spomenici Singidunuma.

Rimski bunar na Kalemegdanu

Rimski bunar na kalemegdanu

Izgrađen tokom austrijske uprave u Beogradu, u periodu od 1717. do 1731. godine. Izgradnjom Velikog bunara konačno je rešeno snabdevanje vodom vojne posade Beogradske tvrđave. Svojim nаjvećim delom ovaj grandiozan objekat ukopаn je u krečnjаčku stenu kojа je skoro vodonepropustivа i ne presecа ni jednu prirodnu izdаn kojа bi gа snаbdevаlа vodom. Prilikom izgrаdnje bunаrа, habzburški inženjeri su pokušali da dopru do podzemnih voda, međutim iako su ga probili do nivoa ispod korita Save, bunar je ostao suv. Zatim su pokušali da probiju kanal koji bi bunar spojio sa sаvskom vodom. Tunel je prokopаn u dužini od oko 2 m, a dаlje je kopаnje obustаvljeno dok je ulаz u kаnаl zаzidаn. U bunar je počela da se sliva površinska voda sa Gornjeg grada, koja je brzo ispunila prostor. Nа ovаj nаčin se površinske vode akumulirаju u prostoru bunаrа, pri čemu je on dobio funkciju velike cisterne. Prečnik centralnog dela bunara je 3,40 m а njegova dubinа je 60,15 m. Dva spiralna hodnika, koja obavijaju centralni deo bunara, imaju po 208 stepenikа do dna. Na svаkih devet stepenikа nаlаzi se po jedno odmorište. Svako odmorišta sa desne strаne ima po jednu polukružnu nišu u zidu. Niše su služile za postavljanje svetiljki. Spiralne stepenice su spojene polukružnim tunelom na dnu. Istorijski izvori iz XVIII veka pominju mehanizam za izvlačenje vode iz bunara – u objаšnjenju nа plаnu uz osnovu bunаrа je upisаno „velikа upotrebljivа vodenа mаšinа sа više cevi“. Bunаr je detаljno istrаžen 1940. godine.

Mali Kalemegdan

Mali Kalemegdan

Sklonište izgrađeno neposredno pred II svetski rat. Jedan ulaz nalazi se u Ulici Tadeuša Košćuškog, dok je drugi prekoputa Zoološkog vrta. Sa spoljašnje strane izgleda kao brdašce. Unutrašnjost ovog objekta, izgrađenog od opeke, sastoji se od proširenog prilaza, dva strma hodnika sa stepeništem i centralnog prostora. Ulazi su ojačani sa masivnim stubovima oko kojih se sa obe strane obavijaju tuneli koji vode do stepeništa. Lučni svodovi iznad stepeništa i u centralnom prostoru vešto prenose silu i doprinose stabilnosti objekta. Centralni prostor je podeljen u dva dela – veći, koji je služio za smeštaj ljudi, i manji koji je imao funkciju toaleta ili ostave za namirnice. Nakon II svetskog rata, sklonište je omalterisano i dorađeno kako bi moglo da pruži zaštitu i u uslovima savremenog ratovanja. Jedan od ulaza je preuređen, odnosno delimično zatvoren kako bi mogao da se ugradi filtro-ventilacioni uređaj za prečišćavanje vazduha. Ceo objekat je u vrlo dobrom stanju i nekada je bio osvetljen.

Kazamati Vojnog muzeja

Kazamati Vojnog muzeja

Kazamati kao deo bedema unutrašnje Stambol kapije bili su važan segment odbrambenog sistema Beogradske tvrđave. Izgrađeni su tokom XVIII veka prilikom turske obnove austrijskih bedema tvrđave. Ukupno ima šesnaest prostorija, osam sa jedene i osam sa druge strane. Nekada su služile i kao zatvorske ćelije. Danas kazamati pripadaju Vojnom muzeju. Posetiocima je dostupan samo jedan deo kazamata.

Bunker kod Pobednika

Undergrad lokacija - Bunker kod pobednika

Bunker kod Pobednika

Bunker na platou kod Pobednika na Beogradskoj tvrđavi. Ne postoje pouzdani dokumenti i podaci koji bi nam do kraja razjasnili kada je tačno izgrađen ovaj objekt. Prema svedočenju savemenika, bunker je nastao na početku Hladnog rata. Plašeći se vojne invazije nakon rezolucije Informbiroa, od strane Varšavskog pakta, tadašnja Armija izgradila je sistem odbrane, čiji je ovaj bunker bio sastavni deo. Sastoji se od dve toparnice, dugačkog hodnika koji spaja delove bunkera, prostora za municiju i prostorije za odmor vojnika. Danas je ovaj prostor u nadležnosti JP Beogradska tvrđava i otvoren je za organizovane posete.