Lagum privatne kuće

Lagum je deo porodične kuće i služio je za odlaganje namernica. Lagum je iskopan u steni, dok su posebni delovi na ulazu i male prostorije na kraju objekta, ozidani ciglom. Široki svod od opeke prekriva dve trećine ovog prostora. Objekat je nebezbedan i u veoma lošem stanju. Komadi stene obrušili su se sa spoljne strane svoda i pitanje je vremena kada će se urušiti. Lagum danas služi kao kućno skladište za nepotrebne stvari.