Lagumi u Savamaloj

Dva laguma sa leve i desne strane od ulaza u dvorište, zatrpana šutom i otpadom. Zidovi ulaza su ozidani opekom. Prema svedočenju stanara zgrade, lagumi imaju po 40 m². Blizina Železničke stanice i luke i stalni priliv robe stvorili su potrebu za podzemnim i nadzemnim magacinskim prostorom u ovom delu grada. Mnoge privatne zgrade u Savamali imale su skladišta koja su vlasnici davali pod zakup. Već decenijama, iako se nalaze u vrlo popularnom delu grada, ovi podzemni prostori zatrpani su šutom.