Kompleks bunkera – Čukarica

Oba bunkera su identična po izgledu, formi i materijalu od koga su sazidani, što govori da su bili deo jedinstvenog kompleksa iz vremena II svetskog rata. Rađeni su od betona, sa velikom i masivnom kalotom, a služili su kao artiljerijska gnezda.

U donjem nivou do kojeg se stiže polukružnim stepeništem nalazi se spavaona za smeštaj do deset vojnika. Objekti su građeni od betona, sa ulaznim delom izgrađenim od opeke.

Drugi bunker je oštećen u skorijem vremenu, kada su nesavesni investitori pokušali da ga uklone kako bi na tom prostoru izgradili stambeni objekat. Uprkos pokušaju da ga poruše, bunker je pretrpeo minimalna oštećenja, uglavnom je razbacana zemlja u okolini i poremećen ulaz u sam objekat.

Oba bunkera su identična po izgledu, formi i materijalu od koga su sazidani, što govori da su bili deo jedinstvenog kompleksa iz vremena II svetskog rata. Rađeni su od betona, sa velikom i masivnom kalotom, a služili su kao artiljerijska gnezda. U donjem nivou do kojeg se stiže polukružnim stepeništem nalazi se spavaona za smeštaj do deset vojnika.