Bunker – Čukarički stadion

Podzemni objekat izgrađen tokom II svetskog rata na obroncima Košutnjaka. Bunker se sastoji od dve toparnice koje su spojene dugačkim hodnicima.

Deo ovog podzemnog objekta čine spavaone za vojnike sa očuvanim delovima kreveta i prostorijama za municiju. Na uglu ovog objekta nalazi se mitraljesko gnezdo.

Dominantan strateški položaj objekta omogućavao je kontrolu širokog pojasa doline reke Save.

Podzemni objekat izgrađen tokom II svetskog rata na obroncima Košutnjaka. Bunker se sastoji od dve toparnice koje su spojene dugačkim hodnicima. Deo ovog podzemnog objekta čine spavaone za vojnike sa očuvanim delovima kreveta i prostorijama za municiju.