Grobnica u Brestoviku

Rimska porodična grobnica izgrađena tokom pozne antike. Nalazi se ukopana u brdu ispod seoskog groblja u selu Brestovik.

Kripta grobnice, u kojoj su se nalazili sarkofazi, je ostala sačuvana zajedno sa bogato dekorisanim fresakama na kojima se nalaze geometrijski elementi skupa sa predstavama vegetacije i ptica.

Virtuelna tura

Rimska porodična grobnica izgrađena tokom pozne antike. Nalazi se ukopana u brdu ispod seoskog groblja u selu Brestovik.