Bunker – Čukarički stadion

Bunker – Čukarički stadion

Podzemni objekat izgrađen tokom II svetskog rata na obroncima Košutnjaka. Bunker se sastoji od dve toparnice koje su spojene dugačkim hodnicima.

Deo ovog podzemnog objekta čine spavaone za vojnike sa očuvanim delovima kreveta i prostorijama za municiju. Na uglu ovog objekta nalazi se mitraljesko gnezdo.

Dominantan strateški položaj objekta omogućavao je kontrolu širokog pojasa doline reke Save.

Podzemni objekat izgrađen tokom II svetskog rata na obroncima Košutnjaka. Bunker se sastoji od dve toparnice koje su spojene dugačkim hodnicima. Deo ovog podzemnog objekta čine spavaone za vojnike sa očuvanim delovima kreveta i prostorijama za municiju.

Kompleks bunkera – Čukarica

Kompleks bunkera – Čukarica

Oba bunkera su identična po izgledu, formi i materijalu od koga su sazidani, što govori da su bili deo jedinstvenog kompleksa iz vremena II svetskog rata. Rađeni su od betona, sa velikom i masivnom kalotom, a služili su kao artiljerijska gnezda.

U donjem nivou do kojeg se stiže polukružnim stepeništem nalazi se spavaona za smeštaj do deset vojnika. Objekti su građeni od betona, sa ulaznim delom izgrađenim od opeke.

Drugi bunker je oštećen u skorijem vremenu, kada su nesavesni investitori pokušali da ga uklone kako bi na tom prostoru izgradili stambeni objekat. Uprkos pokušaju da ga poruše, bunker je pretrpeo minimalna oštećenja, uglavnom je razbacana zemlja u okolini i poremećen ulaz u sam objekat.

Oba bunkera su identična po izgledu, formi i materijalu od koga su sazidani, što govori da su bili deo jedinstvenog kompleksa iz vremena II svetskog rata. Rađeni su od betona, sa velikom i masivnom kalotom, a služili su kao artiljerijska gnezda. U donjem nivou do kojeg se stiže polukružnim stepeništem nalazi se spavaona za smeštaj do deset vojnika.

Tunel kod Petlovog brda

Tunel kod Petlovog brda

Tunel koji se nalazi pored Kružnog puta ispod beogradskog naselja Petlovo brdo. Ovaj tunel izgrađen je od armiranog betona pre nekoliko decenija i nikada nije bio u funkciji. Tunel sa oba svoja kraja izlazi na Kružni put, sa jedne strane ulaz je zazidan. Danas se u jednom delu ovog objekta gaje pečurke.

Proizvodnja pečuraka u tunelu

Nacistički bunker

Nacistički bunker

Objekat je za potrebe Vermahta izgrađen tokom II svetskog rata. Kompleks se sastoji od dva artiljerijska i jednog mitraljeskog gnezda, spavaone za posadu, ostave za municiju i sistema za ventilaciju. Površina objekta je preko 200m². Danas je u veoma dobrom stanju. Položaj objekta je na padinama Banovog brda, a dejstvovanje usmereno ka reci Savi i Novom Beogradu. Namena objekta je bila kontrola velike površine savskog priobalja i sremske ravnice, gde se nekada nalazio stari beogradski aerodrom. Tokom borbi za oslobođenje Beograda, nacisti su u ovom delu grada pružili žestok otpor.