Napušteni železnički tunel Umka

Napušteni železnički tunel Umka

Tunel probijen kod Umke deo je pruge uskog koloseka koja je nekada spajala Beograd sa Dubrovnikom. Preko ove pruge odvijao se lokalni saobraćaj koji je spajao okolna naselja Obrenovac, Umku, Malu Moštanicu i Železnik sa centrom grada. Pruga je svečano otvorena 1928. godine. Tokom pola veka, parna lokomotiva bila je jedan od oslonaca razvoja predgrađa Beograda. Linija je iz nepoznatih razloga ukinuta 1968. godine. Tunel je ozidan kamenom. Njegova ukupna dužina je 1620 metara. Danas je tunel, iako potpuno napušten, prohodan i veoma dobro očuvan. Kroz deo tunela sproveden je gasovod.