Studentski kulturni centar predavanje Tajanstveni podzemni prostori Beograda

Tema ovog predavanja su nepoznati podzemni objekti u Beogradu, njihova prošlost, kulturni i turistički potencijal za grad Beograd. Predavanje obuhvata više istorijskih perioda: antički sloj (kao što je rimska podzemna grobnica u Brestoviku, njene karakteristike i značaj, kao i legende vezane za nju i za termin "rimsko" u našoj usmenoj tradiciji); lagume i druge pozemne objekte građene u Beogradu u periodu od XVIII-XX veka; i vojno nasleđe XX veka (koje čine bunkeri, skloništa i tajne baze nastale tokom II Svetskog rata i Hladnog rata).