TURISTIČKA ŠTAMPA

U saradnji sa Muzejom nauke i tehnike evakuisali oko 400 kg filmskih dijapozitiva i negativa iz napustenog prostora nekadašnjeg preduzeća Turistička štampa. Pripadnici URBEX SRBIJA su nakon provale sakupljača sekundarnih sirovina, pronašli sanduke pune dijapozitiva. Efikasnom akcijom, bukvalno sudarajući se sa sekundarcima po hodnicima, sprečili smo uništenje i krađu ovog unikatnog materijala. Spašeni dijapozitivi i negativi predstavljaju prvoklasni istorijski izvor, kulturno blago i svedok vremena za ceo posleratni period bivše Jugoslavije. Sada se nalaze na sigurnom, u depou Muzeja nauke i tehnike, gde ce uskoro biti dostupni istraživačima.