u Politici- Božić/praznično izdanje

Danas u Politici/praznično izdanje

Kako se nekada slavilo…
Barok je poznat kao galntno doba a vladao je princip “ni jedan dan bez pijanke”. Pripadnici aristokratije takmičili u priređivanju raskošnih gozbi sa skupocenom hranom i pićem – traktacije.

Naslovi slika su permutovani…

Marko Bogdanovic
Saša Basorović
Slobodan Stanisic
Rade Milic