TV N1 Urbex – dobro u ljudima

Učestvovali
Slobodan Stanišić, Miodrag Simović, Mihailo Java Đurašević i Rade Milić