Tribinski program u okviru teme „Kulturno nasleđe i priroda“

Tribinu su organizovali su opština Grocka i Centar za kulturu. Predavanje o antičom nasleđu Beograda arheologa Radeta Milića, antropologa Miodraga Simovića i reditelja Nedeljka Kovačića praćeno video, foto i 3D materijalom imalo je za cilj upoznavanje javnosti sa vrednom kulturnom baštinom antičkog Singidunuma, koja svojim značajem daleko prevazilazi lokalni karakter.