STRAH

Autor: David Jovanović
Pomogli smo studentu FDUa da snimi ispitni film I semestra katedre za filmsku i tv režiju i katedre kamere Fakulteta dramskih umetnosti, u zajedničkoj vežbi sa katedrom filmske produkcije i montaže.