RTS METROPOLIS /Arheologija industrijskog dizajna

Prilog o održanoj izložbi. Za RTS su govorili Slobodan Stanišić, Vladimir Martinović i Rade Milić.