POLITIKA – VITEMBERŠKA KASARNA

Kako je izgledala Virtembergova palata koja je nekada zauzimala centralni deo grada, da li je imala toliko prozora koliko ima u godini dana, kako je opevano u narodnim pesmama, kog oblika je bila… može se sada videti u digitalnom formatu.