POLITIKA / MAGAZIN

O kalendaru, praznicima i proslavama u prošlosti pune tri strane..
Miodrag Simovic
Rade Milic