Magazin – Podvodno istraživanje Rimskog bunara

Reportaža sa samog dna Rimskog bunara.