Javna rasprava: “Urbana regeneracija kulturnog i industrijskog nasleđa“

Glavna tema javne rasprave je bila uloga javnog, privatnog i civilnog sektora u kulturnoj politici. Jedan od govornika je bio Slobodan Stanišić, saradnik na projektu. U sali u kojoj se održavala javna rasprava bile su izložne fotografije nastale tokom istraživanja.