Izložba u KC.Gradu

Ova izložba je nastala u susretu industrijske arheologije i urbanog istraživanja sa gerilskom fotografijom – i sa velikim entuzijazmom, a u procesu istraživanja i evidentiranja podzemnih objekata na teritioriji grada Beograda u okviru projekta UNDERГРАД.