ČELIJE U GLAVNJČI

Nekadašnja zgrada Uprave grada Beograda  se do 1953. godine nalazila na mestu današnjeg PMFa, u bloku između ulica braće Jugovića, Studentskog trga, Simine i Višnjićeve. U ovoj zgradi se nalazio središte gradske policije i zatvor sa podzemnim čelijama.