RECIKLAŽA: Multimedijalna izložba industrijskog nasleđa

Dani evropske baštine 2015

Galerija ŠTAB

Centar za urbani razvoj, Urbano istraživanje Beograd – Urbex, i Galerija ŠTAB organizovali su Multimedijalnu izložbu „Reciklaža – Industrijsko nasleđe“ u okviru manifestacije Dani evropske baštine 2015. Izložba, koja je nastala u susretu industrijske arheologije i industrijskog dizajna, praćena je debatom i radionicom.

Izložba se sastojala od fotografija industrijskih objekata nastalih u okviru istraživačkog projekta UNDERГРАД, projekcije kratkog filma „Potraga se nastavlja“, i postavke predmeta koje su dizajnirali umetnici inspirisani industrijskim nasleđem. Program izložbe upotpunjuju interdisciplinarna debata o revitalizaciji industrijskog nasleđa i radionica praktične reciklaže.

Izložba fotografija i projekcija filma: Sačuvani stari proizvodni pogoni, magacini, stambeni i ugostiteljski objekti predstavljaju autentične prostore koji svedoče o periodu dinamične transformacije Beograda. Većina ovih objekata koji predstavljaju nasleđe industrijalizacije srpske prestonice u 19. i 20. veku danas leži zapuštena i zaboravljena. Istraživački projekat UNDERГРАД predstavlja jedan od prvih koraka ka organizovanoj i sistematičnoj zaštiti i revitalizaciji / „reciklaži“ ovih prostora. Pored fotografija autora Slobodana Stanišića i Vladimira Martinovića, prikazan je i kratki film „Potraga se nastavlja“, čija je projekcija ekskluzivno organizovana u posebnim uslovima u podzemlju Galerije ŠTAB koje se sada prvi put predstavlja kao deo izložbenog prostora.

Kroz izložbu je prošlo preko 600 posetilaca.

– Otvorili smo novi prostor u okviru Galerije Štab, jedan mali lagum u kom smo organizovali projekciju filma „UNDERГРАД – Potrаgа se nаstаvljа“. Muzička podrška tokom otvaranja izložbe su bili: Darko Džambasov i Jasna Mark.

 

   

 

 

Štampali smo i kaširali 30 fotografija industrijskog nasleđa, koje su bile  izložene u prostoru galerije.

– Izložili smo predmete koje su na temu industrijske baštine radili beogradski dizajneri – moderne zanatlije.