ZARON U RIMSKI BUNAR

U saradnji sa JP Beogradska tvrđava i Speleološkim odsekom istražili smo dno rimskog bunara.