Okrugli sto

Glavni cilj ovog okruglog stola je bio da:

– se sazna više o projektima i planovima
– sumiramo dosadašnje rezultate istraživanja nasleđa podzemnog Beograda
– pokušamo da definišemo probleme na koje nailazimo u istraživanju
– predložimo za šta se sve ovi objekti mogu iskoristiti u budućnosti