Undergrad na naslovnoj strani Politikinog Magazina

Politikin dodatak u nedeljnom izdanju – Magazin objavio je reportaža sa izložbe i posvetio nam naslovnu stranicu. U dnevnim novinama izašla je i najava za tekst. Pored izuzetnih fotografija, objavljen je i tekst o projektu i istraživanjima.

undergrad-politikin-magazin-naslovnica-2016undergrad-politika-magazin-clanak-kompletan-201620